ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034-395093-5